Przejdź do treści
09 września, 2022

Co to jest poddanie się egzekucji co do zapłaty ceny i wydania nieruchomości?

Zarówno w czasach dynamicznego wzrostu gospodarczego, jak i w dobie nieco słabszej koniunktury,  wielu właścicieli nieruchomości zadaje sobie pytanie, w jaki sposób mogą się zabezpieczyć co do zapłaty ceny i wydania nieruchomości? Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań jest zmieszczenie w umowie zapisu o poddaniu strony kupującej lub najemcy pod rygor egzekucji z aktu notarialnego na … Continued

Home Blog Co to jest poddanie się egzekucji co do zapłaty ceny i wydania nieruchomości?

Zarówno w czasach dynamicznego wzrostu gospodarczego, jak i w dobie nieco słabszej koniunktury,  wielu właścicieli nieruchomości zadaje sobie pytanie, w jaki sposób mogą się zabezpieczyć co do zapłaty ceny i wydania nieruchomości? Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań jest zmieszczenie w umowie zapisu o poddaniu strony kupującej lub najemcy pod rygor egzekucji z aktu notarialnego na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 4 lub 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Powołując się na ten akt prawny/ przepis, oświadczeniem takim można nie tylko zabezpieczyć zapłatę ceny, ale też wydanie nieruchomości w posiadanie. 

W praktyce zapis pozwala stronie zbywającej na znaczące skrócenie drogi prawnej dochodzenia wykonania swoich roszczeń lub praw, w wypadku niespełnienia przez drugą stronę warunków umowy; bowiem egzekucja odbywa się w takim wypadku wprost z aktu notarialnego, bez konieczności przeprowadzania długotrwałego procesu sądowego.

Zapis o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym daje Sprzedającemu lub Wynajmującemu, który nie otrzymał zapłaty ceny w określonym terminie, możliwość zwrócenia się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Dysponując aktem notarialnym opatrzonym klauzulą wykonalności, możemy udać się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wobec dłużnika w celu odzyskania naszych należności. 

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy strona kupująca lub Najemca ma wielu wierzycieli, lub większość jego majątku znajduje się za granicami Polski, w takim wypadku egzekucja może być niestety utrudniona. Jednakże mimo pewnych wad, opisane rozwiązanie jest narzędziem, z którego często korzystają sprzedający lub wynajmujący w celu złagodzenia potencjalnych negatywnych skutków ekonomicznych będących wynikiem działań nierzetelnych kupujących, lub najemców. 

Dość często w Leach & Lang spotykamy się z praktyką włączania zapisów związanych z poddaniem się egzekucji do umów stosowanych w obrocie nieruchomościami.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną