Przejdź do treści
09 września, 2022

Co to jest tzw. „klauzula dyplomatyczna” w umowach najmu.

„Klauzula dyplomatyczna” to sformułowanie funkcjonujące w żargonie biur nieruchomości, firm zajmujących się relokacją pracowników korporacyjnych, oraz przedsiębiorstw działających w zakresie obsługi nieruchomości. Odnosi się ono do specjalnej klauzuli w umowie najmu nieruchomości, przewidującej możliwość wypowiedzenia takiej umowy przed terminem jej upłynięcia.  Ogólna zasada przy podpisaniu umowy najmu na czas określony jest taka, że strony powinny … Continued

Home Blog Co to jest tzw. „klauzula dyplomatyczna” w umowach najmu.

„Klauzula dyplomatyczna” to sformułowanie funkcjonujące w żargonie biur nieruchomości, firm zajmujących się relokacją pracowników korporacyjnych, oraz przedsiębiorstw działających w zakresie obsługi nieruchomości. Odnosi się ono do specjalnej klauzuli w umowie najmu nieruchomości, przewidującej możliwość wypowiedzenia takiej umowy przed terminem jej upłynięcia

Ogólna zasada przy podpisaniu umowy najmu na czas określony jest taka, że strony powinny dochować postanowień umowy i ją wypełnić. Umowę taką można wypowiedzieć przed terminem, przy obopólnym porozumieniu stron. Jeśli porozumienia takowego nie będzie, to umowę najmu na czas określony można wypowiedzieć tylko na zasadach określonych w samej umowie, które strony przewidziały – to właśnie takie zasady czy okoliczności opisuje klauzula dyplomatyczna

Zakłada ona, że Najemca może wypowiedzieć umowę najmu np. w przypadku, gdy w wyniku decyzji pracodawcy ma dojść do relokacji Najemcy z dotychczasowego miasta zamieszkania i wykonywania pracy, w inne miejsce. Zakłada się bowiem, ze Najemca mieszka w danym mieście głównie z przyczyn zawodowych; pracuje, i dlatego potrzebuje mieszkania. 

W sytuacji, gdy pracodawca przeniesie pracownika do innego miasta, bezzasadne będzie dla niego najmowanie i utrzymywania mieszkania. Najemca jest w takim przypadku proszony o poświadczenie od pracodawcy faktu relokacji dla Wynajmującego. Obecnie często stosowane są umowy najmu zawierane na okres jednego roku przy założeniu, że Najemca może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, np. po sześciu miesiącach obowiązywania umowy, w przypadku jeżeli dojdzie do relokacji. Taka konstrukcja powoduje, że właściciel lokalu ma zagwarantowany minimalny okres trwania umowy wynoszący siedem miesięcy (sześć miesięcy + jeden miesiąc wypowiedzenia). W ostatnich pięciu miesiącach umowa może być rozwiązana, ale tylko z powodu relokacji najemcy. Jeśli Najemca pracuje dalej w danej lokalizacji, umowy nie może rozwiązać przed upływem terminu obowiązywania. Włączenie do treści umowy najmu klauzuli dyplomatycznej zapewnia zabezpieczenie Najemcy, umożliwiając przedterminowe wypowiedzenie umowy najmu lokalu, jeśli z powodów zawodowych będzie on relokowany do innego miejsca zamieszkania.

Gdy, jako Leach & Lang, przygotowujemy wzory umów najmu dla Klientów, wykorzystujemy sprawdzone przez nas w praktyce zapisy „klauzul dyplomatycznych”.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną