Przejdź do treści
09 września, 2022

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania.

Umawiając się na termin umowy przeniesienia własności należy pamiętać, że będziesz potrzebować  minimum 1 tygodnia na zorganizowanie dokumentów potrzebnych do sfinalizowania transakcji sprzedaży. W przypadku mieszkań obciążonych hipoteką lub mieszkań spółdzielczo – własnościowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) okres ten może się znacznie wydłużyć.  Do umowy przeniesienia własności mieszkania będziesz potrzebował: – akt nabycia/ … Continued

Home Blog Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania.

Umawiając się na termin umowy przeniesienia własności należy pamiętać, że będziesz potrzebować  minimum 1 tygodnia na zorganizowanie dokumentów potrzebnych do sfinalizowania transakcji sprzedaży. W przypadku mieszkań obciążonych hipoteką lub mieszkań spółdzielczo – własnościowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) okres ten może się znacznie wydłużyć.

 Do umowy przeniesienia własności mieszkania będziesz potrzebował:

– akt nabycia/ dokument potwierdzający prawo własności/ nr księgi wieczystej mieszkania;

– zaświadczenie o braku osób zameldowanych/o ilości osób zameldowanych w mieszkaniu – wydawane jest w odpowiednim urzędzie. Wnioskować o zaświadczenia można osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem (oryginał do wglądu, kopia dołączona do wniosku). Wniosek można również złożyć w formie pisemnej przez pocztę polską czy kuriera lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP,

– wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzających zaległość z tytułu podatków – wydawane jest w odpowiednim urzędzie. O zaświadczenia wnioskować można osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek można również złożyć w formach opisanych w punkcie powyżej,

– zaświadczenie o braku zaległości w opłatach administracyjnych – wydawane u administratora budynku/inwestycji,

– zaświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia – dokument ten jest potrzebny w przypadku, kiedy sprzedawana nieruchomość jest obciążona hipoteką, a sprzedający nie zdecyduje się na spłatę kredytu przed umową sprzedaży. Wydawany jest przez bank w którym został zaciągnięty kredyt hipoteczny na mieszkanie. Powinien on zawierać: 

  • wysokość kwoty aktualnego zadłużenia, łącznie z odsetkami, dodatkowymi opłatami i prowizjami, np. w przypadku wcześniejszego spłacania kredytu.
  • numer konta do wpłaty wierzytelności,
  • oświadczenie banku w którym wyraża on zgodę na wykreślenie hipoteki po uregulowaniu całości zobowiązania.

W szczególnych przypadkach, kiedy występują nieścisłości np. w księdze wieczystej, może być wymagane dostarczenie dodatkowych dokumentów pozwalających na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Mogą to być np. akty urodzenia, małżeństwa czy też wypisy z rejestru gruntów.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną