Przejdź do treści
09 września, 2022

Jakie dokumenty trzeba mieć do sprzedaży działki.

Do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Kancelarii Notarialnej należy przedłożyć następujące dokumenty: – odpis z Księgi Wieczystej  lub wskazanie numeru Księgi Wieczystej przedmiotowej nieruchomości, – podstawę nabycia nieruchomości (akt notarialny), – wypis z rejestru gruntów zawierający adnotację, iż stanowi podstawę wpisu w Księdze Wieczystej, – wyrys z mapy ewidencyjnej  jeśli działka jest odłączana z Księgi Wieczystej … Continued

Home Blog Jakie dokumenty trzeba mieć do sprzedaży działki.

Do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Kancelarii Notarialnej należy przedłożyć następujące dokumenty:

– odpis z Księgi Wieczystej  lub wskazanie numeru Księgi Wieczystej przedmiotowej nieruchomości,

– podstawę nabycia nieruchomości (akt notarialny),

– wypis z rejestru gruntów zawierający adnotację, iż stanowi podstawę wpisu w Księdze Wieczystej,

– wyrys z mapy ewidencyjnej  jeśli działka jest odłączana z Księgi Wieczystej do nowo założonej, zawierający adnotację, iż stanowi podstawę wpisu w Księdze Wieczystej,

– zaświadczenie z Urzędu Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku,

– zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy o Lasach,

– zaświadczenie, z którego będzie wynikało czy działka położona jest na obszarze, dla którego Rada Gminy podjęła uchwałę o rewitalizacji, obszarze zdegradowanym lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

Dodatkowo, w przypadku nabycia działki w formie innej niż kupno (np. spadek, darowizna) oprócz powyższych dokumentów będą konieczne również:

– postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,

– w przypadku nabycia nieruchomości w spadku, darowizną (po 1 stycznia 2007 roku), nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem, dodatkowo należy uzyskać z Urzędu Skarbowego zaświadczenie potwierdzające, że nabycie było zwolnione z podatku, lub że należny podatek został zapłacony.

Powyższa lista może być modyfikowana w zależności od finalnej weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, w związku z tym notariusz może wymagać dodatkowych dokumentów. Podczas realizacji transakcji przez Leach & Lang, zawsze oferujemy naszym Klientom pełną koordynację transakcji, łącznie z uzyskiwaniem dokumentów do transakcji (na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa od strony sprzedającej).

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną