Przejdź do treści
09 września, 2022

Kiedy można sprzedać nieruchomość i nie płacić podatku dochodowego.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od momentu jej zakupu niegdyś wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% liczonego od wzrostu wartości nieruchomości. Warunkiem zwolnienia z tego obowiązku było wydanie uzyskanych ze sprzedaży środków na realizację własnych celów mieszkaniowych w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym … Continued

Home Blog Kiedy można sprzedać nieruchomość i nie płacić podatku dochodowego.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od momentu jej zakupu niegdyś wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% liczonego od wzrostu wartości nieruchomości.

Warunkiem zwolnienia z tego obowiązku było wydanie uzyskanych ze sprzedaży środków na realizację własnych celów mieszkaniowych w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości. Nowelizacja na ten moment wydłuża ten okres aż do 3 lat, a co więcej pozwoliła skorzystać ze zwolnienia z podatku w dodatkowych przypadkach.

Wprowadzono nowe zasady dla dziedziczących nieruchomości, które są znacznie korzystniejsze niż przed wejściem obecnych przepisów. W myśl nowych zasad, 5-letni okres, po upływie którego sprzedając odziedziczoną nieruchomość dziedziczący jest zwolniony z konieczności zapłaty podatku dochodowego, ma być liczony od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Prościej mówiąc, jeśli spadkodawca nabył nieruchomość min. 5 lat przed tym, gdy ta nieruchomość została przyznana spadkobiercy, to spadkobierca może sprzedać nieruchomość niezwłocznie po jej odziedziczeniu, bez płacenia podatku dochodowego.

Dotychczas 5-letni okres trzeba było liczyć od daty śmierci spadkodawcy. Dzięki wprowadzonej zmianie, w większości przypadków spadkobiercy będą mogli sprzedać nieruchomości bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Nowe zasady są również korzystniejsze dla zbywających nieruchomości wdowców i rozwiedzionych. Osoby mające taki status będą mogły sprzedać nieruchomość bez podatku dochodowego w ciągu 5 lat od daty jej nabycia do majątku wspólnego. Dotychczas 5 lat trzeba było liczyć od dnia śmierci współmałżonka lub podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

Nowe zasady odnoszą się do przychodów uzyskanych po 1 stycznia 2019 roku. Kluczowy więc jest moment sprzedaży nieruchomości, a nie data jej nabycia. Zmiana obejmuje zatem wszystkich sprzedających, którzy podejmą decyzję o zbyciu nieruchomości po 31 grudnia 2018 roku.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną