Przejdź do treści
09 września, 2022

Przed czym chroni polisa OC biura nieruchomości?

W myśl obowiązujących przepisów, działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jest ono zatem dobrowolne. Ubezpieczenie to dotyczy osób fizycznych; obejmuje nie tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale również pracowników, współpracowników, oraz podwykonawców pośrednika, jeżeli wykonują obowiązki pod jego nadzorem. Ochrona OC dotyczy szkód powstałych w następstwie działania lub … Continued

Home Blog Przed czym chroni polisa OC biura nieruchomości?

W myśl obowiązujących przepisów, działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jest ono zatem dobrowolne. Ubezpieczenie to dotyczy osób fizycznych; obejmuje nie tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale również pracowników, współpracowników, oraz podwykonawców pośrednika, jeżeli wykonują obowiązki pod jego nadzorem.

Ochrona OC dotyczy szkód powstałych w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności pośrednika.

Ubezpieczenie OC będzie zatem obejmowało szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy, jej niewykonania, a także z podjętych niedozwolonych działań, które są związane z wykonywanymi czynnościami pośrednictwa.

Odszkodowaniu podlegają ponadto skutki działań powstałe w wyniku nieprzestrzegania etyki oraz standardów zawodowych, jak również w wyniku niedopełnienia przez pośrednika staranności właściwej dla wykonywanego zawodu; a także działanie wbrew zasadzie ochrony interesu osób, na rzecz których pośrednik wykonuje czynności.

Przykładem może być sytuacja niedostatecznej weryfikacji stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. W takim wypadu nabywca może być narażony np. na niemożność zagospodarowania gruntu ze względu na prawa lub roszczenia osób trzecich, lub straty finansowe z powodu konieczności przekształcenia lub dostosowania nieruchomości do wymogów przepisów (np. jeżeli budynek nie posiada pozwolenia na użytkowanie lub został wybudowany bez zezwolenia).

Aby uzyskać odszkodowanie za poniesione straty z tytułu polisy OC, należy zgłosić się do ubezpieczyciela i wykazać nie tylko zakres szkody, jej wysokość oraz winę pośrednika, ale także określić, w jaki sposób działanie pośrednika doprowadziło do powstania szkody (związek przyczynowo-skutkowy)

Gdy państwowa licencja pośrednika w obrocie nieruchomości była obowiązkowa, także ubezpieczenie OC pośrednika było obowiązkowe, jednak nie jest ono obowiązkowe aktualnie. Niezależnie od tego, w Leach & Lang posiadanie takiej licencji traktujemy jako nasz obowiązek, zapewniający Klientom większe poczucie bezpieczeństwa we współpracy z nami.

Zgodnie z przepisami, ochrona OC nie dotyczy kar umownych, szkód rzeczowych wyrządzonych bliskim a także szkód, powstałych wskutek działań wojennych, zamieszek i aktów terroru.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną