Przejdź do treści
09 września, 2022

Podatek od najmu

Podatek od najmu nieruchomości może być rozliczony na kilka sposobów: jako najem prywatny lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Osoby wynajmujące mieszkania prywatnie mogą rozliczyć się na dwa sposoby: -ryczałtem: stawka podatku wynosi 8,5% i naliczana jest od przychodu (jeżeli przychód z najmu przekroczy 100 000 zł rocznie, wówczas stawka podatku wyniesie 12,5% i jest liczona … Continued

Home Blog Podatek od najmu

Podatek od najmu nieruchomości może być rozliczony na kilka sposobów: jako najem prywatny lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Osoby wynajmujące mieszkania prywatnie mogą rozliczyć się na dwa sposoby:

-ryczałtem: stawka podatku wynosi 8,5% i naliczana jest od przychodu (jeżeli przychód z najmu przekroczy 100 000 zł rocznie, wówczas stawka podatku wyniesie 12,5% i jest liczona od nadwyżki powyżej tej kwoty),

-na zasadach ogólnych: stawka podatku naliczana jest od uzyskanego dochodu (po odliczeniu kosztów); obowiązują dwa progi podatkowe: 17% i 32%.

Stawka przyjęta dla ryczałtu jest korzystniejsza, jednak należy mieć na uwadze, że przy tej formie nie można uwzględnić kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.

Do niedawna wybór formy opodatkowania zgłaszany był w formie oświadczenia do właściwego urzędu skarbowego. Obecnie za równoznaczną z wyborem formy opodatkowania uważa się pierwszą wpłatę z tytułu podatku od najmu. Wpłaty należy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód z tytułu najmu.

Jeżeli wynajmujący nie wybrał formy zryczałtowanej, automatycznie rozliczany będzie na zasadach ogólnych.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną