Przejdź do treści
10 września, 2021

7. Gwarancja dewelopera: co obejmuje i jak długo trwa?

7. Gwarancja dewelopera: co obejmuje i jak długo trwa?

Home Blog 7. Gwarancja dewelopera: co obejmuje i jak długo trwa?

Przy transakcjach dotyczących nieruchomości z rynku pierwotnego, przepisy zobowiązują dewelopera do zapewnienia Nabywcy ochrony prawnej na wypadek wad fizycznych nieruchomości. Jej obowiązkowym elementem jest 5-letnia rękojmia, która jednak nie musi być jedynym narzędziem, z którego Nabywca może skorzystać. Jako uzupełnienie ochrony w zakresie wad technicznych lokalu wielu deweloperów oferuje Nabywcom dodatkowe narzędzie w postaci gwarancji.

Zapis o tym dodatkowym narzędziu powinien znaleźć się w treści umowy deweloperskiej i zawierać informacje o okresie gwarancji, jej zakresie oraz ewentualnych ograniczeniach. Jeżeli okres gwarancji nie został sprecyzowany w umowie, przyjmuje się, że wynosi on dwa lata.  

Gwarancja może mieć zastosowanie dla całości mieszkania, jego określonej części,  lub obejmować wyłącznie wybrane elementy, które zostaną sprecyzowane w umowie.

Warto pamiętać, że ograniczenie gwarancji zazwyczaj dotyczy ingerencji w substancję budynku lub istniejące instalacje – zatem wszelkie przeróbki będą wiązały się z ryzykiem jej utraty. Również w sytuacji, kiedy prace wykończeniowe lokalu wykonywane są niezgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej lub jeżeli odbywają się one z zastosowaniem materiałów wykończeniowych lub budowlanych o nieprawidłowych właściwościach, ochrona gwarancyjna z dużym prawdopodobieństwem nie będzie miała zastosowania.

Jeżeli Nabywca chce uzyskać rekompensatę z tytułu ujawnienia się wad fizycznych lokalu lub doprowadzić do ich usunięcia na koszt dewelopera, sam może zdecydować, na które z dwóch dostępnych narzędzi chciałby się powołać.

Ponieważ gwarancja nie jest obowiązkowym środkiem ochrony i ma charakter dobrowolnego zobowiązania dewelopera, bez wątpienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa Klienta co do stanu technicznego nieruchomości i świadczy o odpowiedzialności za przedmiot umowy, którą przyjmuje na siebie deweloper na wypadek ujawnienia się wad fizycznych lokalu.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną