Przejdź do treści
04 grudnia, 2015

Zmiany w kredytach hipotecznych od 2016r: dodatkowe koszty dla osób nieposiadających 20% wkładu własnego.

Z nowym rokiem 2016 zostaną wprowadzone zmiany wynikające z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która to reguluje m.in. wymóg dotyczący maksymalnego poziomu finansowania przy kredytach zabezpieczonych hipotecznie.

Home Blog Zmiany w kredytach hipotecznych od 2016r: dodatkowe koszty dla osób nieposiadających 20% wkładu własnego.

graphics-for-news/blog/iStock_000018974496.jpgZ nowym rokiem 2016 zostaną wprowadzone zmiany wynikające z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która to reguluje  m.in. wymóg dotyczący maksymalnego poziomu finansowania przy kredytach zabezpieczonych hipotecznie. Zgodnie z nimi od 2016 roku banki będą mogły udzielić kredytu w wysokości nie większej niż 85% wartości zabezpieczenia, gdzie obecnie jest to 90%.

Warto przypomnieć, że zgodnie z wprowadzoną w czerwcu 2013 rekomendacją S, zmiany dążą do finansowania w maksymalnie 80% LTV (LTV – stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia), ale obniżenie do tego poziomu jest osiągane  stopniowo – rokrocznie o 5%, aby uzyskać poziom  80% od stycznia 2017 roku. Istotny jest jednak zapis rekomendacji, że finansowanie jest możliwe do 90%  LTV w przypadku gdy cześć powyżej 80% LTV jest ubezpieczona lub zabezpieczona w formie blokady środków na rachunku bankowym lub w formie zastawu na dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP. 

Na dzień dzisiejszy zauważyć można,  że wiele banków w swoich wewnętrznych regulacjach już stosuje wymóg maksymalnego finansowania na poziomie 80% LTV, a te, które dopuszczają finansowanie w 90% w większości wymagają ubezpieczenia za zwiększone ryzyko (tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego). Podstawowym pytaniem jest: Czy to spełnia wymóg rekomendacji S? Na koniec listopada tylko nieliczne banki określiły swoje postępowanie w tej sprawie, ale z posiadanych informacji wynika, że w ten właśnie sposób  zamierzają spełnić wymóg rekomendacji.

W praktyce więc dla klienta wprowadzenie rekomendacji może nie być zauważalne. Co istotne – żaden z banków finansujących do 90% LTV nie ogłosił obniżenia maksymalnej dostępnej kwoty kredytu do poziomu 85% LTV.

Obecnie banki które stosują ubezpieczenie za zwiększone ryzyko finansowania, czyli ubezpieczenie naliczone od kwoty brakującego wkładu własnego, pobierają od klienta opłaty za ubezpieczenie w formie podniesionego oprocentowania lub okresowych opłat, stosowanych do momentu osiągniecia 80% finansowania. Niezależnie od sposobu pobrania tej opłaty, finansowanie pow. 80% oznacza w tych bankach wyższy koszt kredytu dla klienta. Warto również zwrócić uwagę na marżę kredytu, która przy finansowaniu pow. 80% LTV  w cennikach większości banków jest wyższa w całym okresie kredytowania.

Na dzień dzisiejszy można więc ocenić, że od 2016 roku nadal będzie możliwe finansowanie do 90% wartości nieruchomości, ale w każdym banku będzie to oznaczało wyższy koszt kredytu z uwagi na zastosowane ubezpieczenie, z wyjątkiem sytuacji, gdzie klient udostępni do zabezpieczenia środki finansowane w kwocie równej brakującemu wkładowi własnemu.  

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną