Szybki kontakt. Zostaw nr tel.
Oddzwonimy!

E-mail:

Telefon:

Wiadomość

Wpisz wynik dzałania:

Vv

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.

Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zarządzanie projektami | Zarządzanie Projektami w Nieruchomościach | Zarządzanie Projektami Deweloperskimi

Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne dotyczy aspektów procesu inwestycyjnego w fazie przygotowawczej, przed jego rozpoczęciem, a w szczególności:

  • opracowania Studium Wykonalności dla danego zamierzenia inwestycyjnego;
  • określenia potencjalnych warunków inwestycyjnych nieruchomości na podstawie Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • wykonania koncepcji zagospodarowania nieruchomości na podstawie analizy planu miejscowego i konkretnych warunków na danej działce inwestycyjnej;
  • analizy dostępności mediów, określania potrzeb i występowania o warunki dostawy mediów;
  • projektowania ukierunkowanego na potrzeby inwestora;
  • określenia kosztów i ich bieżącej weryfikacji podczas prac projektowych;
  • opracowania kompletnych dokumentacji lub ich części;
  • uzyskiwania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
text-graphics/doradztwo_1200.jpg