Szybki kontakt. Zostaw nr tel.
Oddzwonimy!

E-mail:

Telefon:

Wiadomość

Wpisz wynik dzałania:

Vv

Zarządzanie projektami | Zarządzanie Projektami w Nieruchomościach | Zarządzanie Projektami Deweloperskimi

Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne dotyczy aspektów procesu inwestycyjnego w fazie przygotowawczej, przed jego rozpoczęciem, a w szczególności:

  • opracowania Studium Wykonalności dla danego zamierzenia inwestycyjnego;
  • określenia potencjalnych warunków inwestycyjnych nieruchomości na podstawie Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • wykonania koncepcji zagospodarowania nieruchomości na podstawie analizy planu miejscowego i konkretnych warunków na danej działce inwestycyjnej;
  • analizy dostępności mediów, określania potrzeb i występowania o warunki dostawy mediów;
  • projektowania ukierunkowanego na potrzeby inwestora;
  • określenia kosztów i ich bieżącej weryfikacji podczas prac projektowych;
  • opracowania kompletnych dokumentacji lub ich części;
  • uzyskiwania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
text-graphics/doradztwo_1200.jpg