Szybki kontakt. Zostaw nr tel.
Oddzwonimy!

E-mail:

Telefon:

Wiadomość

Wpisz wynik dzałania:

Vv

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.

Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zarządzanie projektami | Zarządzanie Projektami w Nieruchomościach | Zarządzanie Projektami Deweloperskimi

Nadzór inwestorski

Świadczenie usługi inwestorstwa zastępczego oraz nadzoru inwestorskiego obejmuje wykonywanie świadczeń w zakresie zgodnym z wymogami obowiązującego w Polsce prawa budowlanego, w zakresie branż konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zakres świadczeń obejmuje w szczególności: 1. Kierowanie i zarządzanie procesem inwestycyjnym

 • przejęcie obowiązków inwestora w zakresie koordynacji, kontroli i nadzoru nad inwestycją zarówno w fazie projektowej jak i wykonawczej wraz z wszelkimi pracami formalno-prawnymi
 • ekonomika organizacji projektu, koordynacja terminów, nadzór finansowy oraz weryfikacja kosztów, zapewnienie wysokiej jakości realizowanej inwestycji
 • odciążenie inwestora poprzez przejęcie jego obowiązków i kompetencji w ramach umowy o zarządzanie projektem.
 • prowadzenie inwestycji w charakterze inwestora zastępczego lub koordynatora całości inwestycji;
text-graphics/nadzor_1200.jpg

2. Regularne inspekcje placu budowy w celu kontroli wykonania prac inżynierskich, budowlanych i instalacyjnych pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę, a w szczególności:

 • kontrola wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 • kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami obowiązującego prawa budowlanego i normami technicznymi, ustaleniami opisów technicznych,
 • odbiory wszystkich prac (końcowe, oraz prac ulegających zakryciu lub zanikających),
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
 • potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę gotowości budynku do odbiorów częściowych i odbioru końcowego obiektu,
 • udział w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym obiektu i jego przekazaniu
 • użytkownikowi do eksploatacji wraz z przygotowaniem dokumentów prób i sprawdzeń,
 • sprawdzenie miesięcznych raportów przerobów generalnego wykonawcy,
 • kontrola jakości i postępu prac budowlanych,
 • dokonywanie zapisów w dzienniku budowy ważnych postanowień i decyzji.

3. Kontrola prowadzonego przez Generalnego Wykonawcę dziennika budowy.
4. Sprawdzenie prac wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę robót.
5. Kontrola przekazanej przez Generalnego Wykonawcę dokumentacji powykonawczej.
6. Uczestnictwo inspektora koordynującego w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych.
7. Przygotowanie i udział w odbiorze końcowym inwestycji w koordynacji z Inwestorem.
8. Udział w przeglądach gwarancyjnych.