Przejdź do treści
Jakie dokumenty potrzebne są do sprzedaży działki?
10 września, 2021

Jakie dokumenty potrzebne są do sprzedaży działki?

Lista niezbędnych dokumentów jakie należy przedłożyć przy sprzedaży nieruchomości gruntowej w Kancelarii Notarialnej

Home Blog Jakie dokumenty potrzebne są do sprzedaży działki?

Do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Kancelarii Notarialnej należy przedłożyć następujące dokumenty:

– odpis z Księgi Wieczystej  lub wskazanie numeru Księgi Wieczystej przedmiotowej nieruchomości,

– podstawę nabycia nieruchomości (akt notarialny),

– wypis z rejestru gruntów zawierający adnotację, iż stanowi podstawę wpisu w Księdze Wieczystej,

– wyrys z mapy ewidencyjnej  jeśli działka jest odłączana z Księgi Wieczystej do nowo założonej, zawierający adnotację, iż stanowi podstawę wpisu w Księdze Wieczystej,

– zaświadczenie z Urzędu Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku,

– zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy o Lasach,

– zaświadczenie, z którego będzie wynikało czy działka położona jest na obszarze, dla którego Rada Gminy podjęła uchwałę o rewitalizacji, obszarze zdegradowanym lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Dodatkowo, w przypadku wejścia w posiadanie działki w formie innej niż kupno (np. spadek, darowizna) oprócz powyższych dokumentów będą konieczne również:

– postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,

– w przypadku nabycia nieruchomości w spadku, darowizną (po 1 stycznia 2007 roku), nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem, dodatkowo należy uzyskać z Urzędu Skarbowego zaświadczenie potwierdzające, że nabycie było zwolnione z podatku, lub że należny podatek został zapłacony.

Powyższa lista może być modyfikowana w zależności od finalnej weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, w związku z tym notariusz może wymagać dodatkowych dokumentów. Podczas realizacji transakcji przez Leach & Lang, zawsze oferujemy naszym Klientom pełną koordynację transakcji, łącznie z uzyskiwaniem dokumentów do transakcji (na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa od strony sprzedającej).

Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną