Przejdź do treści

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są firmy Polo Group Thomas Leach (NIP: 6762284832) oraz Leach and Management Katarzyna Balawejder sp.j. (NIP: 6762484502), działające pod szyldem Leach & Lang Property Consultants, z siedzibą w Krakowie ul. Garncarska 8/4, 31-115, zwane dalej Administratorem. W przypadku danych osobowych podawanych podczas zapytań mailowych, telefonicznych lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dotyczących nieruchomości w Warszawie i okolicach, Administratorem danych osobowych jest: Leach & Lang Beata Zalewska, ul. Giełdowa 4a/25, 01-211 Warszawa, NIP: 8231141526.
 2. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zamówionej usługi.
 3. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres inspektor.danych@leachandlang.pl
 4. Posiadamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności (np. zapytanie o nieruchomość), za pośrednictwem poczty elektronicznej, portalu branżowego z ogłoszeniami (np. otodom.pl / morizon.pl), naszej strony internetowej, telefonu lub osobistego kontaktu;
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi pośrednictwa i realizacji obowiązków (np. podatkowych) wynikających z umowy pośrednictwa lub innej zawartej z nami umowy ( np. umowy o zarządzanie nieruchomością).  Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 6. Państwa dane osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy będą udostępniane stronom transakcji zawieranych za pośrednictwem Administratora, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, które zapewniają usługi księgowe, IT, konsultingowe (np. doradztwo finansowe i kredytowe świadczone przez zewnętrzną firmę), naszym pracownikom i współpracownikom na podstawie umowy powierzenia danych.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom (udostępnianie danych na prośbę np. policji)
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 8. Państwa dane osobowe będę przechowywane w celach marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;
 10. Wymagamy podania następujących danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, obywatelstwo, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny;
 11. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 12. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną