Przejdź do treści
Obciążenie nieruchomości hipoteką a rynek pierwotny
10 września, 2021

Obciążenie nieruchomości hipoteką a rynek pierwotny

Ze względu na tę specyfikę, Nabywca (osoba fizyczna) chroniony jest tzw. Ustawą Deweloperską.

Home Blog Obciążenie nieruchomości hipoteką a rynek pierwotny

Zakup mieszkania od dewelopera jest tematem złożonym, ponieważ niejednokrotnie dotyczy nieruchomości będącej jeszcze w trakcie realizacji. Ze względu na tę specyfikę, Nabywca (osoba fizyczna) chroniony jest tzw. Ustawą Deweloperską (Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377), szczegółowo regulującą proces kupna/ sprzedaży nowobudowanej nieruchomości. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.

Obecnie zdecydowana większość deweloperów korzysta z kredytu inwestorskiego, zaciąganego na poczet realizacji danego zamierzenia deweloperskiego. Kupując mieszkanie od dewelopera realizującego przedsięwzięcie deweloperskie z kredytu, pamiętać należy aby w kontekście kredytu umowa podpisywana z deweloperem zawierała:

informacje o banku kredytującym i wysokości udzielonego mu kredytu, 

– oświadczenie o zgodzie banku na bezobciążeniowe wydzielenie lokalu będącego przedmiotem umowy po zapłacie całości ceny ustalonej w umowie (w formie np. oświadczenia Dewelopera lub promesy ogólnej banku),

informacje o rachunku powierniczym, na który trafią wpłacone środki.

Po zapłacie całości ceny przez stronę nabywającą, deweloper dostarcza do umowy końcowej stosowną zgodę na bezobciążeniowe wydzielenie nabywanego lokalu.

Oczywiście temat umowy kupna nieruchomości od dewelopera i zagadnienia związane z tym procesem są o wiele bardziej złożone, a każda sytuacja jest inna i niejednokrotnie składa się z wątków wymagających odrębnej analizy, dlatego też zachęcamy do kontaktu z ekspertami z Leach & Lang celem uzyskania dodatkowych informacji na ten temat.

Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną