Przejdź do treści
Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania?
10 września, 2021

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania?

Warto wiedzieć i pamiętać.

Home Blog Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania?

Umawiając się na termin umowy przeniesienia własności należy pamiętać, że potrzeba minimum 1 tygodnia na zorganizowanie dokumentów potrzebnych do sfinalizowania transakcji sprzedaży. W przypadku mieszkań obciążonych hipoteką lub mieszkań spółdzielczo – własnościowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) okres ten może się znacznie wydłużyć.

Do umowy przeniesienia własności mieszkania potrzebne są:

– akt nabycia/ dokument potwierdzający prawo własności/ nr księgi wieczystej mieszkania;

– zaświadczenie o braku osób zameldowanych/o ilości osób zameldowanych w mieszkaniu – wydawane jest w odpowiednim urzędzie. Wnioskować o zaświadczenia można osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem (oryginał do wglądu, kopia dołączona do wniosku). Wniosek można również złożyć w formie pisemnej przez pocztę polską czy kuriera lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP,

– zaświadczenie o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu podatków – wydawane jest w odpowiednim urzędzie. O zaświadczenia wnioskować można osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek można również złożyć w formach opisanych w punkcie powyżej,

– zaświadczenie o braku zaległości w opłatach administracyjnych – wydawane u administratora budynku/inwestycji,

– zaświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia – dokument ten jest potrzebny w przypadku, kiedy sprzedawana nieruchomość jest obciążona hipoteką, a sprzedający nie zdecyduje się na spłatę kredytu przed umową sprzedaży. Wydawany jest przez bank w którym został zaciągnięty kredyt hipoteczny na mieszkanie. Powinien on zawierać:

  • wysokość kwoty aktualnego zadłużenia, łącznie z odsetkami, dodatkowymi opłatami i prowizjami, np. w przypadku wcześniejszego spłacania kredytu,
  • numer konta do wpłaty wierzytelności,
  • oświadczenie banku w którym wyraża on zgodę na wykreślenie hipoteki po uregulowaniu całości zobowiązania.

W szczególnych przypadkach, kiedy występują nieścisłości np. w księdze wieczystej, może być wymagane dostarczenie dodatkowych dokumentów pozwalających na wyjaśnienie stanu prawnego nieruchomości. Mogą to być np. akty urodzenia, małżeństwa czy też wypisy z rejestru gruntów.

Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną