Przejdź do treści
Na jakich zasadach można rozliczyć podatek od najmu?
09 września, 2021

Na jakich zasadach można rozliczyć podatek od najmu?

Podatek od najmu nieruchomości może być rozliczony na kilka sposobów.

Home Blog Na jakich zasadach można rozliczyć podatek od najmu?

Podatek od najmu nieruchomości może być rozliczony na kilka sposobów: jako najem prywatny lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Osoby wynajmujące mieszkania prywatnie mogą rozliczyć się na dwa sposoby:

ryczałtem: stawka podatku wynosi 8,5% i naliczana jest od przychodu (jeżeli przychód z najmu przekroczy 100 000 zł rocznie, wówczas stawka podatku wyniesie 12,5% i jest liczona od nadwyżki powyżej tej kwoty),

na zasadach ogólnych: stawka podatku naliczana jest od uzyskanego dochodu (po odliczeniu kosztów); obowiązują dwa progi podatkowe: 17% i 32%.

Stawka przyjęta dla ryczałtu jest korzystniejsza, jednak należy mieć na uwadze, że przy tej formie nie można uwzględnić kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.

Do niedawna wybór formy opodatkowania zgłaszany był w formie oświadczenia do właściwego urzędu skarbowego. Obecnie za równoznaczną z wyborem formy opodatkowania uważa się pierwszą wpłatę z tytułu podatku od najmu. Wpłaty należy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód z tytułu najmu.

Jeżeli wynajmujący nie wybrał formy zryczałtowanej, automatycznie rozliczany będzie na zasadach ogólnych.

Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną