Przejdź do treści
Czym jest depozyt notarialny i kiedy warto z niego korzystać?
08 września, 2021

Czym jest depozyt notarialny i kiedy warto z niego korzystać?

Jedną z najbezpieczniejszych metod zabezpieczenia obu stron transakcji kupna/ sprzedaży nieruchomości jest depozyt notarialny.

Home Blog Czym jest depozyt notarialny i kiedy warto z niego korzystać?

Jedną z najbezpieczniejszych metod zabezpieczenia obu stron transakcji kupna/ sprzedaży nieruchomości jest depozyt notarialny.

Notariusz, jako osoba zaufania publicznego może przyjąć do depozytu notarialnego środki pieniężne celem wydania ich wskazanej osobie, po dokonaniu określonej czynności jaką jest np. podpisanie aktu przenoszącego własność nieruchomości. Ta forma zabezpieczenia gwarantuje sprzedającemu, iż kupujący posiada odpowiednie środki potrzebne do zawarcia umowy; jednocześnie również kupujący minimalizuje ryzyko bowiem nie musi wpłacać środków bezpośrednio sprzedającemu przed zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku gdyby nie doszło do finalizacji transakcji, środki złożone w depozycie zostają zwrócone kupującemu. Wszystkie ustalenia związane z tym, co się stanie ze środkami złożonymi w depozycie, reguluje notarialny protokół przyjęcia depozytu. W Leach & Lang dość często prowadzimy transakcje, przy których nasi Klienci decydują się na skorzystanie z tego sposobu zapłaty ceny za zakup nieruchomości.

Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną