Przejdź do treści
Co to jest tzw. „klauzula dyplomatyczna” w umowach najmu?
10 września, 2021

Co to jest tzw. „klauzula dyplomatyczna” w umowach najmu?

Wszystko co warto wiedzieć na temat tego rodzaju zapisów.

Home Blog Co to jest tzw. „klauzula dyplomatyczna” w umowach najmu?

„Klauzula dyplomatyczna” to sformułowanie funkcjonujące w żargonie biur nieruchomości, firm zajmujących się relokacją pracowników korporacyjnych, oraz przedsiębiorstw działających w zakresie obsługi nieruchomości. Odnosi się ono do specjalnej klauzuli w umowie najmu nieruchomości, przewidującej możliwość wypowiedzenia takiej umowy przed terminem jej upłynięcia.

Ogólna zasada przy podpisaniu umowy najmu na czas określony jest taka, że strony powinny dochować postanowień umowy i ją wypełnić. Umowę taką można wypowiedzieć przed terminem, przy obopólnym porozumieniu stron. Jeśli porozumienia takowego nie będzie, to umowę najmu na czas określony można wypowiedzieć tylko na zasadach określonych w samej umowie, które strony przewidziały – to właśnie takie zasady czy okoliczności opisuje klauzula dyplomatyczna.

Zakłada ona, że Najemca może wypowiedzieć umowę najmu np. w przypadku, gdy w wyniku decyzji pracodawcy ma dojść do relokacji Najemcy z dotychczasowego miasta zamieszkania i wykonywania pracy, w inne miejsce. Zakłada się bowiem, ze Najemca mieszka w danym mieście głównie z przyczyn zawodowych; pracuje, i dlatego potrzebuje mieszkania.

W sytuacji, gdy pracodawca przeniesie pracownika do innego miasta, bezzasadne będzie dla niego najmowanie i utrzymywania mieszkania. Najemca jest w takim przypadku proszony o poświadczenie od pracodawcy faktu relokacji dla Wynajmującego. Obecnie często stosowane są umowy najmu zawierane na okres jednego roku przy założeniu, że Najemca może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, np. po sześciu miesiącach obowiązywania umowy, w przypadku jeżeli dojdzie do relokacji. Taka konstrukcja powoduje, że właściciel lokalu ma zagwarantowany minimalny okres trwania umowy wynoszący siedem miesięcy (sześć miesięcy + jeden miesiąc wypowiedzenia). W ostatnich pięciu miesiącach umowa może być rozwiązana, ale tylko z powodu relokacji najemcy. Jeśli Najemca pracuje dalej w danej lokalizacji, umowy nie może rozwiązać przed upływem terminu obowiązywania. Włączenie do treści umowy najmu klauzuli dyplomatycznej zapewnia zabezpieczenie Najemcy, umożliwiając przedterminowe wypowiedzenie umowy najmu lokalu, jeśli z powodów zawodowych będzie on relokowany do innego miejsca zamieszkania.

Gdy, jako Leach & Lang, przygotowujemy wzory umów najmu dla Klientów, wykorzystujemy sprawdzone przez nas w praktyce zapisy „klauzul dyplomatycznych”.

Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną