Przejdź do treści
Co oznacza zapis o poddaniu się egzekucji co do zapłaty ceny i wydania nieruchomości?
10 września, 2021

Co oznacza zapis o poddaniu się egzekucji co do zapłaty ceny i wydania nieruchomości?

Często spotykamy się z praktyką włączania zapisów związanych z poddaniem się egzekucji do umów stosowanych w obrocie nieruchomościami.

Home Blog Co oznacza zapis o poddaniu się egzekucji co do zapłaty ceny i wydania nieruchomości?

Zarówno w czasach dynamicznego wzrostu gospodarczego, jak i w dobie nieco słabszej koniunktury,  wielu właścicieli nieruchomości zadaje sobie pytanie, w jaki sposób mogą się zabezpieczyć co do zapłaty ceny i wydania nieruchomości? Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań jest zmieszczenie w umowie zapisu o poddaniu strony kupującej lub najemcy pod rygor egzekucji z aktu notarialnego na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 4 lub 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Powołując się na ten akt prawny/ przepis, oświadczeniem takim można nie tylko zabezpieczyć zapłatę ceny, ale też wydanie nieruchomości w posiadanie.

W praktyce zapis pozwala stronie zbywającej na znaczące skrócenie drogi prawnej dochodzenia wykonania swoich roszczeń lub praw, w wypadku niespełnienia przez drugą stronę warunków umowy; bowiem egzekucja odbywa się w takim wypadku wprost z aktu notarialnego, bez konieczności przeprowadzania długotrwałego procesu sądowego.

Zapis o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym daje Sprzedającemu lub Wynajmującemu, który nie otrzymał zapłaty ceny w określonym terminie, możliwość zwrócenia się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Dysponując aktem notarialnym opatrzonym klauzulą wykonalności, możemy udać się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wobec dłużnika w celu odzyskania naszych należności.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy strona kupująca lub Najemca ma wielu wierzycieli, lub większość jego majątku znajduje się za granicami Polski, w takim wypadku egzekucja może być niestety utrudniona. Jednakże mimo pewnych wad, opisane rozwiązanie jest narzędziem, z którego często korzystają sprzedający lub wynajmujący w celu złagodzenia potencjalnych negatywnych skutków ekonomicznych będących wynikiem działań nierzetelnych kupujących, lub najemców.

Dość często w Leach & Lang spotykamy się z praktyką włączania zapisów związanych z poddaniem się egzekucji do umów stosowanych w obrocie nieruchomościami.

Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną