Przejdź do treści
Gwarancja dewelopera: co obejmuje i jak długo trwa?
10 września, 2021

Gwarancja dewelopera: co obejmuje i jak długo trwa?

Warto wiedzieć i pamiętać.

Home Blog Gwarancja dewelopera: co obejmuje i jak długo trwa?

Przy transakcjach dotyczących nieruchomości z rynku pierwotnego, przepisy zobowiązują dewelopera do zapewnienia Nabywcy ochrony prawnej na wypadek wad fizycznych nieruchomości. Jej obowiązkowym elementem jest 5-letnia rękojmia, która jednak nie musi być jedynym narzędziem, z którego Nabywca może skorzystać. Jako uzupełnienie ochrony w zakresie wad technicznych lokalu wielu deweloperów oferuje Nabywcom dodatkowe narzędzie w postaci gwarancji.

Zapis o tym dodatkowym narzędziu powinien znaleźć się w treści umowy deweloperskiej i zawierać informacje o okresie gwarancji, jej zakresie oraz ewentualnych ograniczeniach. Jeżeli okres gwarancji nie został sprecyzowany w umowie, przyjmuje się, że wynosi on dwa lata.  

Gwarancja może mieć zastosowanie dla całości mieszkania, jego określonej części,  lub obejmować wyłącznie wybrane elementy, które zostaną sprecyzowane w umowie.

Warto pamiętać, że ograniczenie gwarancji zazwyczaj dotyczy ingerencji w substancję budynku lub istniejące instalacje – zatem wszelkie przeróbki będą wiązały się z ryzykiem jej utraty. Również w sytuacji, kiedy prace wykończeniowe lokalu wykonywane są niezgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej lub jeżeli odbywają się one z zastosowaniem materiałów wykończeniowych lub budowlanych o nieprawidłowych właściwościach, ochrona gwarancyjna z dużym prawdopodobieństwem nie będzie miała zastosowania.

Jeżeli Nabywca chce uzyskać rekompensatę z tytułu ujawnienia się wad fizycznych lokalu lub doprowadzić do ich usunięcia na koszt dewelopera, sam może zdecydować, na które z dwóch dostępnych narzędzi chciałby się powołać.

Ponieważ gwarancja nie jest obowiązkowym środkiem ochrony i ma charakter dobrowolnego zobowiązania dewelopera, bez wątpienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa Klienta co do stanu technicznego nieruchomości i świadczy o odpowiedzialności za przedmiot umowy, którą przyjmuje na siebie deweloper na wypadek ujawnienia się wad fizycznych lokalu.

Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną