Przejdź do treści
Przed czym chroni polisa OC biura nieruchomości?
10 września, 2021

Przed czym chroni polisa OC biura nieruchomości?

W myśl obowiązujących przepisów, działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Home Blog Przed czym chroni polisa OC biura nieruchomości?

W myśl obowiązujących przepisów, działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jest ono zatem dobrowolne. Ubezpieczenie to dotyczy osób fizycznych; obejmuje nie tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale również pracowników, współpracowników, oraz podwykonawców pośrednika, jeżeli wykonują obowiązki pod jego nadzorem.

Ochrona OC dotyczy szkód powstałych w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności pośrednika.

Ubezpieczenie OC będzie zatem obejmowało szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy, jej niewykonania, a także z podjętych niedozwolonych działań, które są związane z wykonywanymi czynnościami pośrednictwa.

Odszkodowaniu podlegają ponadto skutki działań powstałe w wyniku nieprzestrzegania etyki oraz standardów zawodowych, jak również w wyniku niedopełnienia przez pośrednika staranności właściwej dla wykonywanego zawodu; a także działanie wbrew zasadzie ochrony interesu osób, na rzecz których pośrednik wykonuje czynności.

Przykładem może być sytuacja niedostatecznej weryfikacji stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. W takim wypadu nabywca może być narażony np. na niemożność zagospodarowania gruntu ze względu na prawa lub roszczenia osób trzecich, lub straty finansowe z powodu konieczności przekształcenia lub dostosowania nieruchomości do wymogów przepisów (np. jeżeli budynek nie posiada pozwolenia na użytkowanie lub został wybudowany bez zezwolenia).

Aby uzyskać odszkodowanie za poniesione straty z tytułu polisy OC, należy zgłosić się do ubezpieczyciela i wykazać nie tylko zakres szkody, jej wysokość oraz winę pośrednika, ale także określić, w jaki sposób działanie pośrednika doprowadziło do powstania szkody (związek przyczynowo-skutkowy).

Gdy państwowa licencja pośrednika w obrocie nieruchomości była obowiązkowa, także ubezpieczenie OC pośrednika było obowiązkowe, jednak nie jest ono obowiązkowe aktualnie. Niezależnie od tego, w Leach & Lang posiadanie takiej licencji traktujemy jako nasz obowiązek, zapewniający Klientom większe poczucie bezpieczeństwa we współpracy z nami.

Zgodnie z przepisami, ochrona OC nie dotyczy kar umownych, szkód rzeczowych wyrządzonych bliskim a także szkód, powstałych wskutek działań wojennych, zamieszek i aktów terroru.

Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną