Przejdź do treści
Kiedy można sprzedać nieruchomość i nie płacić podatku dochodowego?
10 września, 2021

Kiedy można sprzedać nieruchomość i nie płacić podatku dochodowego?

Aktualnie obowiązujące przepisy i niezbędne informacje.

Home Blog Kiedy można sprzedać nieruchomość i nie płacić podatku dochodowego?

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od momentu jej zakupu kiedyś wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% liczonego od wzrostu wartości nieruchomości.

Warunkiem zwolnienia z tego obowiązku było wydanie uzyskanych ze sprzedaży środków na realizację własnych celów mieszkaniowych w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości. Nowelizacja na ten moment wydłuża ten okres aż do 3 lat, a co więcej pozwoliła skorzystać ze zwolnienia z podatku w dodatkowych przypadkach.

Aktualnie wprowadzone zostały nowe zasady dla dziedziczących nieruchomości, które są znacznie korzystniejsze niż przed wejściem obecnych przepisów. W myśl nowych zasad, 5-letni okres, po upływie którego sprzedając odziedziczoną nieruchomość dziedziczący jest zwolniony z konieczności zapłaty podatku dochodowego, ma być liczony od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Prościej mówiąc, jeśli spadkodawca nabył nieruchomość min. 5 lat przed tym, gdy ta nieruchomość została przyznana spadkobiercy, to spadkobierca może sprzedać nieruchomość niezwłocznie po jej odziedziczeniu, bez płacenia podatku dochodowego.

Dotychczas 5-letni okres trzeba było liczyć od daty śmierci spadkodawcy. Dzięki wprowadzonej zmianie, w większości przypadków spadkobiercy będą mogli sprzedać nieruchomości bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Nowe zasady są również korzystniejsze dla zbywających nieruchomości wdowców i rozwiedzionych. Osoby mające taki status będą mogły sprzedać nieruchomość bez podatku dochodowego w ciągu 5 lat od daty jej nabycia do majątku wspólnego. Dotychczas wspomniane 5 lat trzeba było liczyć od dnia śmierci współmałżonka, lub podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

Nowe zasady odnoszą się do przychodów uzyskanych po 1 stycznia 2019 roku. Kluczowy więc jest moment sprzedaży nieruchomości, a nie data jej nabycia. Zmiana obejmuje zatem wszystkich sprzedających, którzy podejmą decyzję o zbyciu nieruchomości po 31 grudnia 2018 roku.

Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną