Przejdź do treści
Zmiany w kredytach hipotecznych od 2016r: dodatkowe koszty dla osób nieposiadających 20% wkładu własnego.
04 grudnia, 2015

Zmiany w kredytach hipotecznych od 2016r: dodatkowe koszty dla osób nieposiadających 20% wkładu własnego.

Z nowym rokiem 2016 zostaną wprowadzone zmiany wynikające z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która to reguluje m.in. wymóg dotyczący maksymalnego poziomu finansowania przy kredytach zabezpieczonych hipotecznie.

Home Blog Zmiany w kredytach hipotecznych od 2016r: dodatkowe koszty dla osób nieposiadających 20% wkładu własnego.

graphics-for-news/blog/iStock_000018974496.jpgZ nowym rokiem 2016 zostaną wprowadzone zmiany wynikające z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która to reguluje  m.in. wymóg dotyczący maksymalnego poziomu finansowania przy kredytach zabezpieczonych hipotecznie. Zgodnie z nimi od 2016 roku banki będą mogły udzielić kredytu w wysokości nie większej niż 85% wartości zabezpieczenia, gdzie obecnie jest to 90%.

Warto przypomnieć, że zgodnie z wprowadzoną w czerwcu 2013 rekomendacją S, zmiany dążą do finansowania w maksymalnie 80% LTV (LTV – stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia), ale obniżenie do tego poziomu jest osiągane  stopniowo – rokrocznie o 5%, aby uzyskać poziom  80% od stycznia 2017 roku. Istotny jest jednak zapis rekomendacji, że finansowanie jest możliwe do 90%  LTV w przypadku gdy cześć powyżej 80% LTV jest ubezpieczona lub zabezpieczona w formie blokady środków na rachunku bankowym lub w formie zastawu na dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP. 

Na dzień dzisiejszy zauważyć można,  że wiele banków w swoich wewnętrznych regulacjach już stosuje wymóg maksymalnego finansowania na poziomie 80% LTV, a te, które dopuszczają finansowanie w 90% w większości wymagają ubezpieczenia za zwiększone ryzyko (tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego). Podstawowym pytaniem jest: Czy to spełnia wymóg rekomendacji S? Na koniec listopada tylko nieliczne banki określiły swoje postępowanie w tej sprawie, ale z posiadanych informacji wynika, że w ten właśnie sposób  zamierzają spełnić wymóg rekomendacji.

W praktyce więc dla klienta wprowadzenie rekomendacji może nie być zauważalne. Co istotne – żaden z banków finansujących do 90% LTV nie ogłosił obniżenia maksymalnej dostępnej kwoty kredytu do poziomu 85% LTV.

Obecnie banki które stosują ubezpieczenie za zwiększone ryzyko finansowania, czyli ubezpieczenie naliczone od kwoty brakującego wkładu własnego, pobierają od klienta opłaty za ubezpieczenie w formie podniesionego oprocentowania lub okresowych opłat, stosowanych do momentu osiągniecia 80% finansowania. Niezależnie od sposobu pobrania tej opłaty, finansowanie pow. 80% oznacza w tych bankach wyższy koszt kredytu dla klienta. Warto również zwrócić uwagę na marżę kredytu, która przy finansowaniu pow. 80% LTV  w cennikach większości banków jest wyższa w całym okresie kredytowania.

Na dzień dzisiejszy można więc ocenić, że od 2016 roku nadal będzie możliwe finansowanie do 90% wartości nieruchomości, ale w każdym banku będzie to oznaczało wyższy koszt kredytu z uwagi na zastosowane ubezpieczenie, z wyjątkiem sytuacji, gdzie klient udostępni do zabezpieczenia środki finansowane w kwocie równej brakującemu wkładowi własnemu.  

Quantum AI Platform est un site innovant dédié au trading, utilisant des algorithmes quantiques et l'intelligence artificielle pour optimiser les transactions en cryptomonnaies de manière sécurisée et efficace.

Dodanie nieruchomości

Dane nieruchomości

Typy nieruchomości
Rodzaj oferty
Województwo
Powiat / miasto
Gmina / dzielnica
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Opis
Cena
Waluta

Dane kontaktowe

Nazwa firmy
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polo Group Thomas Leach, ul. Garncarska 8/4, 31-115 Kraków, NIP: 6762284832 w celu kontaktu w sprawie oferty Leach & Lang Property Consultants.
Oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję Politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym o treści marketingowej z obszaru obrotu nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną